diensten


Assistentie bij projecten in de natte aannemerij

Assistentie bij projecten in de natte aannemerij is één van de kerntaken van Kapitein Maritiem.

Meer informatie »

Transport baggerspecie

Voor het transport van (verontreinigde) baggerspecie beschikken wij over een aantal duwboten met verschillende afmetingen.

Meer informatie »

Bodemegalisatie / Ploegen

Voor het egaliseren (vlaktrekken) van de bodem beschikt Kapitein Maritiem over een aantal ploegboten met eigen slib en zandploegen.

Meer informatie »

Scheepvaartbegeleiding

Een van de taken van Kapitein Maritiem is het begeleiden van het scheepvaartverkeer bij calamiteiten of baggerwerkzaamheden welke de scheepvaart hinderen.

Meer informatie »

Survey werkzaamheden

Een aantal schepen uit onze vloot zijn geschikt voor survey werkzaamheden.

Meer informatie »

Crew tendering

Voor het transport van bemanning hebben we een aantal vaartuigen binnen onze vloot die daar uitermate geschikt voor zijn.

Meer informatie »

Water- bodem- kabels en leidingen onderzoek

Het bemonsteren van de waterbodem en het zoeken van kabels en leidingen behoort ook tot onze activiteiten.

Meer informatie »

Mobiele werkvaartuigen

Kapitein Maritiem is in het bezit van een aantal mobiele werkvaartuigen welke te huur zijn met of zonder bemanning.

Meer informatie »

Reparatie en constructie werk

Kapitein Maritiem wordt ook ingezet voor constructie en reparatie werk.

Meer informatie »

Materiaal levering

Door een groot netwerk aan toeleveranciers kunnen wij op korte termijn diverse materialen aanleveren die gebruikt worden in de natte aannemerij.

Meer informatie »

IJsbreken

Tijdens strenge winters is ook het bevaarbaar houden van de vaarwegen en het op gang houden van de scheepvaart middels ijsbreken op meren, kanalen en rivieren onze taak.

Meer informatie »


Diensten

Hiernaast vind u een selectie van werkzaamheden die Kapitein Maritiem uitvoerd.

Staan de werkzaamheden die u wilt laten uitvoeren er niet tussen dan kunt u altijd contact met ons opnemen om een passende oplossing voor u te vinden.